Brod projekt d.o.o.

BROD PROJEKT d.o.o. PROJEKTIRANJE - NADZOR

Etažiranje

Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade. Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige (uknjižiti kao vlasništvo).

Svakom suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana, poslovnog prostora) pripada udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se stan nalazi. U zgradama koje nisu etažirane, vlasnički udjeli u zgradi nisu do kraja definirani.

Jedini pravni dokaz o vlasništvu nad nekretninom je izvadak iz zemljišnih knjiga (gruntovnice). Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

Provođenjem postupka etažiranja, moguće je provesti sljedeće radnje: 

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina – ostavinsku diobu 
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Postupak etažiranja se može provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi: 

 • stanovi 
 • poslovni prostori 
 • garaže 
 • parkirna mjesta kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Postupak etažiranja se provodi na osnovu etažnog elaborata čiji su sastavni dijelovi: 

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora 
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade 
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade 
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine 
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine 
 • prijedlog upisa u zemljišne knjige
Nalazite se ovdje: Naslovnica Naše usluge Etažiranje